Wednesday, April 28, 2010

ยาถ่ายพยาธิ albendazole , niclosamide

albendazoleเป็นยาในกลุ่มcategory c (ระวังในหญิงตั้งครรภ์)

ประเภทยา มี 2 แบบ คือ
ชนิดเม็ด ขนาด 200 มก.
ชนิดน้ำขนาด 200 มก.ต่อช้อนชา

มีชื่อทางการค้า เช่น อัลเบน (Alben), อัลซอล (Alzol), ซีเบน (Zeben), เซนเทล (Zentel)

ขนาดและวิธีใช้
1.รักษา พยาธิไส้เดือน เส้นด้าย ปากขอ แส้ม้า
ผู้ใหญ่ และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ทานครั้งละ 2 เม็ด (2 ช้อนชา) ครั้งเดียว
เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ทานครั้งละ 1 ช้อนชา ครั้งเดียว
ชนิดเม็ด อาจใช้วิธีบดผสมน้ำ หรือเคี้ยวก่อนกลืน หรือกลืนทั้งเม็ดก็ได้
2. รกษาพยาธิตัวตืด ใช้ขนาดเดียวกัน วันละครั้ง 3 วันติดต่อกัน อีก 10-21 วันต่อมา กินซ้ำอีกชุด
3.รักษา พยาธิตัวจี๊ด ผู้ใหญ่ ทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง นาน 14-21 วัน
4. รักษาพยาธิใบไม้ในตับ ผู้ใหญ่ ทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน

ผลข้างเคียงของยา albendazole คิอ
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน หรือแพ้ยา

ข้อควรระวังของยาalbendazole คิอ
1. มีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน
2. ถ้าใช้นานวัน อาจทำให้ตับอักเสบ หรือผมร่วง เมื่อหยุดยาก็จะดีขึ้น
3. ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ คนที่เป็นตับอักเสบ หรือมีประวัติแพ้ยานี้

ข้อห้ามใช้ของalbendazole คือ
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ คนที่เป็นตับอักเสบ หรือมีประวัติแพ้

NICLOSAMIDE อยู่กลุ่ม CATEGORY B

ชื่อการค้าที่มีจำหน่าย คือ โยเมซาน (Yomesan)
รูปแบบยาที่มีจำหน่าย คือยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม
ยานี้ใช้รักษาโรค พยาธิตืดวัว พยาธิตืดหมู พยาธิตืดปลา
ขนาดใช้ยาในเด็ก
อายุต่ำกว่า 2 ปี : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ครั้งเดียว
อายุ 2-6 ปี : รับประทานครั้งละ 2 เม็ดครั้งเดียว
ขนาดใช้ยาในเด็กอายุมากกว่า 6 ปีและผู้ใหญ่
รับประทานครั้งละ 4 เม็ด ครั้งเดียว
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยานี้มีอะไรบ้าง
ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย หากมีอาการเหล่านี้รุนแรงหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานควรปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวังในการใช้ยาniclosamide คือ

หลังจากรับประทานยานี้แล้ว 2 ชั่วโมง ให้รับประทานยาระบายตามเข้าไปเพื่อถ่ายพยาธิและไข่พยาธิออกให้หมด
ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์

ควรเก็บยานี้อย่างไร
เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
ไม่เก็บยาในที่ที่ถูกความร้อนหรือแสงโดยตรง
ไม่เก็บยาในที่ที่มีความชื้น
ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุหรือเก็บยาที่ไม่ได้ใช้แล้ว

คำแนะนำพิเศษในการใช้ยานี้
ควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาด และควรระมัดระวังในการเลือกซื้อเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลา

กรณีหญิงตั้งครรภ์ เป็นพยาธิตัวตืด ให้ใช้ Niclosamide ในขณะตั้งครรภ์เพื่อรักษา T.solium (พยาธิตืดหมู)ได้เพราะเป็นความเจ็บป่วยที่ต้องรักษาทันที
ส่วนการใช้กรณีอื่น ๆ ควรพิจารณาความจำเป็นต้องใช้ เพราะแม้จะไม่พบว่ายาทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่เนื่องจากมีข้อมูลจำกัด จึงอาจต้องรอผลการศึกษายืนยันความปลอดภัยเพิ่มเติมต่อไป