Monday, November 9, 2009

Tolperisone ขนาด 50,และ150 mg

ตอนนี้มียาใหม่เข้ามา คือ Tolperisone (=mydocalm)ขนาด 150 mg ของเดิมที่มีอยู่คือ Tolperisone ขนาด 50 mg คุณสมบัติ เหมือนกัน คือเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ ขนาดยาที่ใช้ คือ วันละ 300-450mg โดยให้แบ่งทานเป็น3-4 มื้อ
แต่ก่อนนึกว่ายากลุ่มนี้ ทานแล้วอาจง่วงนอน แต่มีการทดลองพบว่า ยากลุ่มนี้ไม่ทำให้ผู้ที่ทานยาเกิดอาการง่วงนอนแต่อย่างใด ไม่มี sedative effect เกิดขึ้น
สูตรโครงสร้างทางเคมีของ Tolperisone ไม่มีซัลฟาเป็นส่วนประกอบ